APPARTEMENT

All-in preis NAF 1.800,- / EUR 900,-

 

Meshun opshon ku un kamber i studio tin pero ku:

Dos kamber propio di mas o menos 16 m²

Porch privá dilanti i patras

Dos luga di parkeer outo

Posibilidat di un kamber extra (3 kamber)

Baño ku ligbad