STUDIO

TE HUUR

All-in preis NAF 1.250,- / EUR 600

 

Meshun opshon ku un kamber tin pero ku:

Propio kushina i baño

Propio wasmashin

Porch privá

Televishon